A BKMSSZ választott TISZTSÉGVISELŐI(2015-2018)

ELNÖKSÉG:

70/337-3354 Tanács István
elnök (e-mail)


20-915-1894 Dr.Botta Tibor
eln.tag (e-mail)


20/528-4255 Gálfi Mihály
eln.tag (e-mail)

FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁG:

20/528-4255 Kemény Csaba
biz.elnök (e-mail)


70/359-2317 Dr.Bakó MáriaLujza
biz.tag (e-mail)


30/612-8821 Nádor Csaba
biz.tag (e-mail)
SPORTFEGYELMI BIZOTTSÁG:
20/395-6617 Krizsány László
biz.elnök (e-mail)


20/976-1231 Moczó István
biz.tag (e-mail)


20/380-3905 Kenyeres Zsolt
biz.tag (e-mail)
EGYEBEK:

Bírók-oktatók
Csapatvezetők
1%
Adószámok

(...)

20/594-5321 Seres László
főtitkár (e-mail)


(...)
Változás 2014.11.15:
A következő négy évre fentieket a Tisztújító Közgyűlésen megválasztották.